Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zmianami)
– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) rozporządzeniu z dnia 29.04.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że: Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest firma:

CINTHIA sp z.o.o
ul. Pełczyńskiego 16 m 12
01-471 Warszawa
NIP 5223253717

Sklep internetowy działający pod adresem koronkowysekret.pl (sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu), zwany dalej Sklepem, poniżej prezentuje swoje stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Użytkownikach.

Baza sklepu

Baza Sklepu zawiera dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie. W bazie Sklepu przechowywane są również dane Użytkowników korzystających ze Sklepu służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma CINTHIA sp z.o.o. Powierzone Sklepowi dane osobowe Użytkowników, obejmujące w swym zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo. Zakres ich przetwarzania obejmuje działania niezbędne do realizacji zamówienia, obsługi ewentualnych reklamacji, a w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, otrzymywania informacji o charakterze marketingowym (newsletter).

Dane osobowe to dane osobiste lub rzeczowe dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W poniższych sytuacjach potrzebujemy Państwa danych osobowych:

 • Przy zamówieniach (nazwisko, adres, adres e-mail, informacje dotyczące zamówionych przedmiotów, sposób zamówienia i płatności)
 • Przygotowaniu, pakowaniu
 • W przypadku kontaktu z naszą firmą
 • Podczas subskrypcji lub rezygnacji z Newsletterów
 • Prowadzenie rozmów typu chat online

Państwa dane są szczegółowo przetwarzane w przypadku realizacji zamówień, dostawy towarów i realizacji płatności jak i przechowywania dokumentacji zgodnie z ordynacją podatkową i ustawą o ochronie danych osobowych. Oprócz przetwarzania Państwa danych do realizacji zakupów w naszym sklepie korzystamy z nich również w ramach udzielonej nam zgody w celu porozumiewania się z Państwem w sprawie zamówień. Państwa dane osobowe, które zapisujemy i przetwarzamy, są pobierane bezpośrednio od Państwa a nie osób trzecich.

Państwa dane osobowe przekazywane są tylko wtedy osobom trzecim lub są przekazywane do osób trzecich lub od osób trzecich pobierane do nas, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy lub rozliczenia, lub wyrazili Państwo na to wcześniej swoją zgodę. W ramach zamówienia niezbędne dane do jego realizacji i realizacji zlecenia otrzymują na przykład zatrudnieni przez nas usługodawcy (jak np. firmy kurierskie). Wymiana danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich zadania. Inne wykorzystanie informacji jest niedozwolone i nie jest praktykowane przez żadnego z naszych zaufanych usługodawców.

Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik, który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie w celu poprawienia lub usunięcia danych z bazy na adres: CINTHIA sp z.o.o, ul. Pełczyńskiego 16 m 12, 01-471 Warszawa, NIP 5223253717  lub na adres mailowy kontakt@koronkowysekret.pl. Usunięcie Państwa danych osobowych odbywa się na życzenie, jeśli nie jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentów i jeśli wystąpili Państwo do nas z takim roszczeniem – w przypadku, gdy dane te nie są już konieczne do realizacji celów związanych z ich zapisaniem lub gdy ich zapis jest niedopuszczalny z innych powodów przewidzianych przez prawo.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas realizacji umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • statystycznych i archiwizacyjnych
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

Konto klienta

Jeśli rejestrują się Państwo w celu utworzenia konta klienta, przydzielimy Państwu bezpośredni dostęp zabezpieczonym hasłem do zapisanych u nas danych podstawowych (w szczególności imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail) i danych zamówienia. Rejestracja w naszym sklepie internetowym powinna ułatwić Państwu przyszłe zakupy. Dzięki temu podczas następnego zamówienia Państwa dane adresowe, metody płatności oraz dostawca zostaną wstępnie wybrane. Swoje dane dostępowe należy traktować jako poufne i nie udostępniać ich nieupoważnionym osobom trzecim. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystania haseł, chyba że takie niewłaściwe wykorzystanie wynikałoby z naszego działania.

Wyrażają Państwo zgodę na zapisanie wyżej wymienionych danych dotyczących Państwa osoby na koncie klienta.

Taką zgodę na utworzenie konta klienta mogą Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, poprzez przesłanie nam oświadczenia w formie pisemnej na wyżej wymieniony adres pocztowy lub e-mailowy, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według taryf standardowych. W takim przypadku Państwa konto klienta zostanie usunięte.

Kontakt z nami i dobór online

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktu na naszej stronie internetowej lub wiadomości messenger , pobierane są i mogą być przechowywane następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Treść wiadomości
 • Przedmiot zapytania

Korzystając z usługi doboru online oferowanej w firmie CINTHIA sp z.o.o klient dobrowolnie podaje swoje wymiary, wysyła zdjęcia lub filmiki w swoim starym biustonoszu i podaje informacje dotyczące bielizny którą nosi. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Sklep wykorzystuje je jedynie do ustalenia rozmiaru bielizny który proponuje Klientowi. Na prośbę klienta wiadomości mogą być skasowane z naszej skrzynki.

Płatności elektroniczne
W wypadku, gdy Użytkownik podejmuje decyzję o dokonaniu płatności Przelewy24, jest przekierowywany na stronę podmiotu autoryzującego transakcję, firmę Przelewy24 działającą pod adresem https://www.przelewy24.pl. Sklep nie ma dostępu do danych kart kredytowych ani nie przechowuje danych z tychże kart kredytowych. W przypadku wybrania metody płatności Przelewy24 dane niezbędne do dokonania płatności są przekazywane do Centrum Autoryzacji płatności. Sklep nie ma dostępu, ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania w wybranym przy płatności banku.

Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: hekko.pl. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony. Pod adresem https://hekko.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym  na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

Grafika: Ikony pochodzą z Freepik dostępnych na www.flaticon.com
Przewiń na górę